Fotografie

Vaak zijn de foto's voor een website niet goed te vinden en als je ze dan vindt worden deze vaak beschermd door de rechten van de maker. Dit geldt voor bijna alle foto's op internet. De rechten blijven bij de eigenlijke maker.

Om hier op in te spelen kunnen we voor een website specifieke foto's maken. Deze horen dan bij de website en mogen als dusdanig daarvoor gebruikt worden.

Naast deze dienst, maak ik al jaren vele foto's. Van verschillende onderwerpen, maar vaak kom ik uit op landschap en de kleine dingen die het hem doen. Zowel in de natuur als in de stad kom je gebeurtenissen tegen of een situatie die een foto's waard is.